Farzaneh

2015 |93 min | Drama
زمان جشن نزدیک شده، ولی مادر و پدر آن‌قدر مشغول کار هستند که نمی‌توانند برایش چادر تهیه کنند. فرزانه با کمک نظافتچی خانه به بازار رضا می‌رود. ... او پارچه چادری می‌خرد و حالا باید به دنبال خیاط بگردد...
MORE
Expert Conception Tips
Cast
Expert Conception Tips
Synopsis
About Farzaneh
زمان جشن نزدیک شده، ولی مادر و پدر آن‌قدر مشغول کار هستند که نمی‌توانند برایش چادر تهیه کنند. فرزانه با کمک نظافتچی خانه به بازار رضا می‌رود. او پارچه چادری می‌خرد و حالا باید به دنبال خیاط بگردد...
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles