The Last Single | Akharin Mojarad (آخرین مجرد) IMVBox

2009 |91 min | Comedy , Family
«آخرین مجرد» روایتگر دردسرهای جوانی به نام ولی (با بازی مجید صالحی) است که به تنهایی با پدرش زندگی می‌کند. او که علاقه زیادی به ازدواج و تشکیل ... خانواده دارد؛ هربار تلاش‌هایش بی‌نتیجه مانده و در هر خواستگاری، پاسخ منفی می‌شنود. تا آنکه با اتومبیل یک خانم جوان (با بازی زیبا بروفه) تصادف کرده و درگیر ماجراهایی تازه می‌شود.
MORE
Cast
Synopsis
About The Last Single