آچمز - S1:E21

8.3
۱۳۹۷ |۴۲ دقیقه | کمدی , درام
قسمت بیست و یکم اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
: مصیب پس از چهل و پنج سال می‌فهمد که تنها فرزند خانواده نبوده‌است. وی برای پیدا کردن گمشده سالیان دور مادرش، راهی تهران می‌شود و اما خودش هم ... گمشده بزرگ‌تری دارد؛ عزت و احترام! مجبور است بین این دو گمشده یکی را انتخاب کند و همین داستان‌های پیچیده‌ای برایش به وجود می‌آورد که او را تبدیل به انسانی دیگر می‌کند.
بیشتر
قسمت اول
42 دقیقه
قسمت دوم
45 دقیقه
قسمت سوم
42 دقیقه
قسمت چهارم
43 دقیقه
قسمت پنجم
44 دقیقه
قسمت ششم
46 دقیقه
قسمت هفتم
45 دقیقه
قسمت هشتم
43 دقیقه
قسمت نهم
39 دقیقه
قسمت دهم
41 دقیقه
قسمت یازدهم
38 دقیقه
قسمت دوازدهم
40 دقیقه
قسمت سیزدهم
41 دقیقه
قسمت چهاردهم
40 دقیقه
قسمت پانزدهم
40 دقیقه
قسمت شانزدهم
37 دقیقه
قسمت هفدهم
43 دقیقه
قسمت هجدهم
45 دقیقه
قسمت نوزدهم
40 دقیقه
قسمت بیستم
43 دقیقه
قسمت بیست و یکم
42 دقیقه
قسمت بیست و دوم
40 دقیقه
قسمت بیست و سوم
41 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
41 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
48 دقیقه
قسمت بیست و ششم
44 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
43 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
42 دقیقه
قسمت بیست و نهم
41 دقیقه
قسمت سی ام
43 دقیقه
قسمت سی و یکم
46 دقیقه
قسمت پایانی
47 دقیقه
Watch With Subtitles