سیاه راه

۱۳۶۲ |۹۱ دقیقه | پرحادثه , خانوادگی
"امیر اسد خان " قصد دارد دو پسرش فریدون " و "فرخ" را که معتاد هستند نجات دهد. با تمهیداتی هر دو را به خانه میکشاند و در اتاقی زندانی می کند تا ناچار ... از ترک اعتیاد خود شوند، اما آن دو به هر طریق ممکن، مواد مخدر لازم را بدست می آورند. در شب عروسی "فرخ " بر اثر جنون ناشی از خماری همسرش "فروغ" -- را که همیشه به او بدبین بوده -- می کشد و خود نیز دست به انتحار میزند.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره سیاه راه
"امیر اسد خان " قصد دارد دو پسرش فریدون " و "فرخ" را که معتاد هستند نجات دهد. با تمهیداتی هر دو را به خانه میکشاند و در اتاقی زندانی می کند تا ناچار از ترک اعتیاد خود شوند، اما آن دو به هر طریق ممکن، مواد مخدر لازم را بدست می آورند. در شب عروسی "فرخ " بر اثر جنون ناشی از خماری همسرش "فروغ" -- را که همیشه به او بدبین بوده -- می کشد و خود نیز دست به انتحار میزند.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles