صمد خوشبخت می شود

۱۳۵۳ |۱۰۰ دقیقه | کمدی , خانوادگی | 6.7
صمد (پرویز صیاد) را برای كار در خانه ی مرد متمولی به نام آقای مقامی به شهر می فرستند. مقامی كه مرد سرشناسی است برنده ی جایزه ی ممتاز بلیت بخت ... آزمایی می شود؛ اما برای آن كه عكس اش چاپ نشود از صمد می خواهد كه خود را صاحب بلیت معرفی كند. صمد جایزه را دریافت می كند. از یك سو در زادگاه صمد همه منتظرند كه او باز گردد، و از سوی دیگر چند آدم طماع می كوشند با او طرح دوستی بریزند و ثروتش را تصاحب كنند. گروهی دزد از صمد می خواهند كه صندوقچه ای را از خانه ی مقامی برباید؛ اما وقتی در صندوقچه چیز با ارزشی نمی یابند، برای آن كه اسرارشان محفوظ بماند، در صدد قتل صمد بر می آیند. مأمور اجرای قتل بر صمد دل می سوزاند و رهایش می كند تا به زادگاهش باز گردد؛ اما صمد به تهران بر می گردد و دوباره گرفتار شده و در انباری زندانی می شود. كامبیز، پسر هشت ساله مقامی، نیز كه به صمد علاقه مند است به دست سارقان گرفتار می شود. صمد او را نجات می دهد و پلیس با زیر نظر گرفتن صمد به مخفی گاه سارقان دست می یابد و آنها را به دام می اندازد. صمد به زادگاهش باز می گردد و مراسم عروسی لیلا (مینو شفیع) و رقیبش عین الله (حسن رضیانی) را به هم می زند
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره صمد خوشبخت می شود
صمد (پرویز صیاد) را برای كار در خانه ی مرد متمولی به نام آقای مقامی به شهر می فرستند. مقامی كه مرد سرشناسی است برنده ی جایزه ی ممتاز بلیت بخت آزمایی می شود؛ اما برای آن كه عكس اش چاپ نشود از صمد می خواهد كه خود را صاحب بلیت معرفی كند. صمد جایزه را دریافت می كند. از یك سو در زادگاه صمد همه منتظرند كه او باز گردد، و از سوی دیگر چند آدم طماع می كوشند با او طرح دوستی بریزند و ثروتش را تصاحب كنند. گروهی دزد از صمد می خواهند كه صندوقچه ای را از خانه ی مقامی برباید؛ اما وقتی در صندوقچه چیز با ارزشی نمی یابند، برای آن كه اسرارشان محفوظ بماند، در صدد قتل صمد بر می آیند. مأمور اجرای قتل بر صمد دل می سوزاند و رهایش می كند تا به زادگاهش باز گردد؛ اما صمد به تهران بر می گردد و دوباره گرفتار شده و در انباری زندانی می شود. كامبیز، پسر هشت ساله مقامی، نیز كه به صمد علاقه مند است به دست سارقان گرفتار می شود. صمد او را نجات می دهد و پلیس با زیر نظر گرفتن صمد به مخفی گاه سارقان دست می یابد و آنها را به دام می اندازد. صمد به زادگاهش باز می گردد و مراسم عروسی لیلا (مینو شفیع) و رقیبش عین الله (حسن رضیانی) را به هم می زند
Trying to get Pregnant
بازیگران و عوامل
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles