The movie is currently not available.
Submit a request to get notified when this movie is added to IMVBox:

بازگشت به زندگی

۱۳۳۵ |۹۵ دقیقه | ماجراجویی , درام
«محسن»، در اوج یک بیماری ناشناخته به نظر می رسد که درگذشته است به همین جهت در تابوتی گذاشته و به قبرستان می فرستند. پس از 48 ساعت «محسن» در تابوت ... به هوش می آید و با شکستن تابوت از آن خارج می شود. حالا چهره اش به کلی تغییر کرده است و به همین جهت اطرافیانش او را نمی شناسند. محسن که حالا نام «بهروز» را به خود داده است متوجه روابط نامشروع همسرش «مینا» با مرد دیگری می شود. او در این حال تصمیم به انتقام می گیرد و طی ماجراهایی انتقامش را عملی می کند.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره بازگشت به زندگی
«محسن»، در اوج یک بیماری ناشناخته به نظر می رسد که درگذشته است به همین جهت در تابوتی گذاشته و به قبرستان می فرستند. پس از 48 ساعت «محسن» در تابوت به هوش می آید و با شکستن تابوت از آن خارج می شود. حالا چهره اش به کلی تغییر کرده است و به همین جهت اطرافیانش او را نمی شناسند. محسن که حالا نام «بهروز» را به خود داده است متوجه روابط نامشروع همسرش «مینا» با مرد دیگری می شود. او در این حال تصمیم به انتقام می گیرد و طی ماجراهایی انتقامش را عملی می کند.
Watch With Subtitles