Thesis | Payanameh (پایان نامه) English Subtitles - IMVBox

Subtitles: English
2010 |85 min | Drama | 1.4
روزبه که پایان نامه خود را دیر رسانده تصمیم می گیرد، به همراه سه دانشجوی دیگر به دنبال استاد بهرامی برود. آنها به طور ناخواسته درگیر ماجراهای ... پیچیده و تروریستی شده که منجر به کشته شدن برخی از دانشجوها می شود.
MORE
Cast
Synopsis
About Thesis