The Night of the Incident | Shabe Vaghea (شب واقعه) IMVBox

2009 |103 min | History
شب واقعه تصویرگر بخشی از زندگی شهید دریاقلی سورانی است که در جریان حمله عراقی ها به ایران با هدف اشغال خرمشهر،​ عملیات را گزارش می ​دهد و به ... این ترتیب خوزستان را از اشغال در آبان ماه 59 نجات می​ دهد...
MORE
Cast
Synopsis
About The Night of the Incident