Newly Wed | Tazeh Aroos (تازه عروس) IMVBox

1977 |109 min | Drama
Watch Later
The movie is currently not available.
Leave your email to get notified when this movie is added to IMVBox:
Report a Problem
سلیمی تاجر خوش‌نامی است که پس از تقلب شریکش ورشکست می‌شود. او در خارج از کشور خودکشی می‌کند. زن و مردی که از آذر دختر کوچک سلیمی نگهداری ... می‌کنند پس از اطلاع از فوت سلیمی به آزار و اذیت آذر می‌پردازند. آذر از خانهٔ آن‌ها می‌گریزد و در خانهٔ یکی از بستگانش ساکن می‌شود. او در کنار محمود بزرگ می‌شود، و سال‌ها بعد پس از آشنایی با علی به او دل می‌بندد. در این فاصله ادارهٔ سرپرستی اموال اعلام می‌کند که به دلیل شکایت سلیمی از شریک آلمانی اش پنج میلیون تومان در ادارهٔ سرپرستی در وجه آذر موجود است. علی، به رغم مخالفت پدر و مادرش، که آذر را دختر فقیری می‌دانند، با آذر ازدواج می‌کند. خواهر علی، به توصیهٔ والدینش، اسباب کدورت علی و آذر را فراهم می‌آورد. سرانجام ماجرا روشن می‌شود و آذر ارث خود را به سازمان‌های خیریه می‌بخشد
MORE
Cast
Synopsis
About Newly Wed