Acid | Asid (اسید) IMVBox

2014 |89 min | Action , Crime | 4.1
فیلم اسید داستان افسری را روایت می کند که برای شناسایی یک باند مواد مخدر وارد اعضای این باند شده و درباره آنان به تحقیق می پردازد...
Cast
Synopsis
About Acid