روزگار قریب - S1:E3

7.1
۱۳۸۵ |۶۰ دقیقه | درام , تاریخی , پرتره
قسمت سوم اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
این سریال الهام گرفته از زندگی دکتر محمد قریب، بنیان‌گذار تخصص پزشکی اطفال در ایران است. داستان این مجموعه علاوه بر نمایش زندگی دکتر محمد ... قریب، بررسی تحولات دانش پزشکی و رویدادهای سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۵۴ خورشیدی را روایت می‌کند
بیشتر
قسمت یکم
64 دقیقه
قسمت دوم
67 دقیقه
قسمت سوم
60 دقیقه
قسمت چهارم
72 دقیقه
قسمت پنجم
53 دقیقه
قسمت ششم
51 دقیقه
قسمت هفتم
76 دقیقه
قسمت هشتم
58 دقیقه
قسمت نهم
61 دقیقه
قسمت دهم
44 دقیقه
قسمت یازدهم
54 دقیقه
قسمت دوازدهم
57 دقیقه
قسمت سیزدهم
63 دقیقه
قسمت چهاردهم
55 دقیقه
قسمت پانزدهم
45 دقیقه
قسمت شانزدهم
68 دقیقه
قسمت هفدهم
61 دقیقه
قسمت هجدهم
41 دقیقه
قسمت نوزدهم
72 دقیقه
قسمت بیستم
53 دقیقه
قسمت بیست و یکم
46 دقیقه
قسمت بیست و دوم
46 دقیقه
قسمت بیست و سوم
56 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
68 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
47 دقیقه
قسمت بیست و ششم
67 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
57 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
50 دقیقه
قسمت بیست و نهم
46 دقیقه
قسمت سی ام
53 دقیقه
قسمت سی و یکم
62 دقیقه
قسمت سی و دوم
68 دقیقه
قسمت سی و سوم
47 دقیقه
قسمت سی و چهارم
50 دقیقه
قسمت سی و پنجم
66 دقیقه
قسمت پایانی
59 دقیقه
پشت صحنه
64 دقیقه
Watch With Subtitles