میوه ممنوعه - S1:E22

6.1
۱۳۸۵ |۳۶ دقیقه | درام , عاشقانه
مردی هفتاد ساله و مذهبی که صاحب املاک و اموال بسیاری می باشد، پسری شیاد دارد که به دور از چشم پدرش کارهای غیرشرعی و غیرقانونی انجام می دهد. در ... داستان سریال میوه ممنوعه شاهد اتفاقاتی میان پدر، پسر و دختر یک کارخانه دار ورشکسته هستیم که میخواهند یک مشکل مالی بزرگ را حل کنند، اما درگیر مشکلات عجیب دیگری می شوند!
بیشتر
قسمت یکم
33 دقیقه
قسمت دوم
34 دقیقه
قسمت سوم
34 دقیقه
قسمت چهارم
36 دقیقه
قسمت پنجم
33 دقیقه
قسمت ششم
37 دقیقه
قسمت هفتم
38 دقیقه
قسمت هشتم
35 دقیقه
قسمت نهم
36 دقیقه
قسمت دهم
36 دقیقه
قسمت یازدهم
36 دقیقه
قسمت دوازدهم
36 دقیقه
قسمت سیزدهم
39 دقیقه
قسمت چهاردهم
36 دقیقه
قسمت پانزدهم
36 دقیقه
قسمت شانزدهم
34 دقیقه
قسمت هفدهم
35 دقیقه
قسمت هجدهم
36 دقیقه
قسمت نوزدهم
34 دقیقه
قسمت بیستم
33 دقیقه
قسمت بیست و یکم
36 دقیقه
قسمت بیست و دوم
36 دقیقه
قسمت بیست و سوم
36 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
37 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
37 دقیقه
قسمت بیست و ششم
42 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
43 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
37 دقیقه
قسمت بیست و نهم
39 دقیقه
قسمت پایانی
62 دقیقه
Watch With Subtitles