بچه‌های نسبتا بد - S1:E27

۱۳۹۱ |۳۹ دقیقه | جنایی , درام
قسمت بیست و هفتم اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
این سریال داستان چهار جوان خلافکار است که یک گاو صندوق را که دو هزار سکه بهار آزادی در آن وجود دارد، می‌دزدند. این سکه‌ها به همت یک موسسه خیریه ... و برای اهدا به زوج‌های نیازمند فراهم شده است که با دزدیده شدنشان موسسه دچار مشکلاتی می‌شود
بیشتر
قسمت اول
54 دقیقه
قسمت دوم
45 دقیقه
قسمت سوم
40 دقیقه
قسمت چهارم
44 دقیقه
قسمت پنجم
60 دقیقه
قسمت ششم
45 دقیقه
قسمت هفتم
40 دقیقه
قسمت هشتم
45 دقیقه
قسمت نهم
42 دقیقه
قسمت دهم
47 دقیقه
قسمت یازدهم
48 دقیقه
قسمت دوازدهم
43 دقیقه
قسمت سیزدهم
46 دقیقه
قسمت چهاردهم
45 دقیقه
قسمت پانزدهم
40 دقیقه
قسمت شانزدهم
42 دقیقه
قسمت هفدهم
47 دقیقه
قسمت هجدهم
46 دقیقه
Episode 19
44 دقیقه
قسمت بیستم
49 دقیقه
قسمت بیست و یکم
44 دقیقه
قسمت بیست و دوم
42 دقیقه
قسمت بیست و سوم
46 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
48 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
42 دقیقه
قسمت بیست وششم
39 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
39 دقیقه
قسمت پایانی
61 دقیقه
Watch With Subtitles