مادرانه - S1:E27

4.6
۱۳۹۱ |۳۹ دقیقه | درام
قسمت پایانی اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
اردلان تمجید ۲۰ سال پیش، پس از رها کردن نامزد سابق خود، با زنی متمول به نام رعنا ازدواج می‌کند. پس از مدتی این ازدواج به جدایی رسیده و بعد از آن، ... اردلان از فرزندانش سرپرستی می‌کند اما در می‌یابد که فاصله زیادی از لحاظ اجتماعی با دخترش، رها، پیدا کرده‌است.
بیشتر
قسمت اول
48 دقیقه
قسمت دوم
47 دقیقه
قسمت سوم
40 دقیقه
قسمت چهارم
44 دقیقه
قسمت پنجم
39 دقیقه
قسمت ششم
39 دقیقه
قسمت هفتم
44 دقیقه
قسمت هشتم
37 دقیقه
قسمت نهم
42 دقیقه
قسمت دهم
41 دقیقه
قسمت یازدهم
40 دقیقه
قسمت دوازدهم
39 دقیقه
قسمت سیزدهم
47 دقیقه
قسمت چهاردهم
49 دقیقه
قسمت پانزدهم
41 دقیقه
قسمت شانزدهم
39 دقیقه
قسمت هفدهم
44 دقیقه
قسمت هجدهم
40 دقیقه
قسمت نوزدهم
45 دقیقه
قسمت بیستم
37 دقیقه
قسمت بیست ویکم
36 دقیقه
قسمت بیست و دوم
39 دقیقه
قسمت بیست و سوم
38 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
33 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
37 دقیقه
قسمت بیست وششم
33 دقیقه
قسمت پایانی
39 دقیقه
پشت صحنه
39 دقیقه
Watch With Subtitles