هزاردستان - S1:E1

8.7
۱۳۶۶ |۴۱ دقیقه | پرحادثه , درام , تاریخی , پرتره
این سریال داستان زندگی رضا خوشنویس، که شخصیتی تخیلی مبتنی بر شخصیتی تاریخی به‌ نام کریم دواتگر است، ساخته شده و نظریهٔ توطئه‌ای مبنی بر دست ... داشتن خان مظفر در وقایع پشت پردهٔ سیاسی و اجتماعی ایران در دوران قاجار و پهلوی را به تصویر می‌کشد
بیشتر
قسمت یکم
41 دقیقه
قسمت دوم
38 دقیقه
قسمت سوم
45 دقیقه
قسمت چهارم
54 دقیقه
قسمت پنجم
57 دقیقه
قسمت ششم
45 دقیقه
قسمت هفتم
41 دقیقه
قسمت هشتم
40 دقیقه
قسمت نهم
46 دقیقه
قسمت دهم
53 دقیقه
قسمت یازدهم
54 دقیقه
قسمت دوازدهم
71 دقیقه
قسمت سیزدهم
46 دقیقه
Watch With Subtitles