اولین انتخاب - S1:E36

4.4
۱۳۹۲ |۴۲ دقیقه | کمدی , خانوادگی
قسمت پایانی اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
داستان این سریال درباره پسری به نام مسعود است که به عنوان خواستگار به خانه خانواده پزشکی می‌رود اما این خواستگاری ساده در ادامه به حادثه‌ای ... بزرگ تبدیل می‌شود
بیشتر
قسمت اول
44 دقیقه
قسمت دوم
44 دقیقه
قسمت سوم
44 دقیقه
قسمت چهارم
41 دقیقه
قسمت پنجم
44 دقیقه
قسمت ششم
43 دقیقه
قسمت هفتم
43 دقیقه
قسمت هشتم
42 دقیقه
قسمت نهم
44 دقیقه
قسمت دهم
42 دقیقه
قسمت یازدهم
43 دقیقه
قسمت دوازدهم
42 دقیقه
قسمت سیزدهم
44 دقیقه
قسمت چهاردهم
45 دقیقه
قسمت پانزدهم
44 دقیقه
قسمت شانزدهم
44 دقیقه
قسمت هفدهم
37 دقیقه
قسمت هجدهم
43 دقیقه
قسمت نوزدهم
42 دقیقه
قسمت بیستم
40 دقیقه
قسمت بیست و یکم
43 دقیقه
قسمت بیست و دوم
41 دقیقه
قسمت بیست و سوم
44 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
44 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
43 دقیقه
قسمت بیست و ششم
42 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
35 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
41 دقیقه
قسمت بیت و نهم
40 دقیقه
قسمت سی م
38 دقیقه
قسمت سی و یکم
35 دقیقه
قسمت سی و دوم
43 دقیقه
قسمت سی و سوم
44 دقیقه
قسمت سی و چهارم
43 دقیقه
قسمت سی و پنجم
43 دقیقه
قسمت پایانی
42 دقیقه
Watch With Subtitles