لیسانسه‌ها - S2:E39

7.6
۱۳۹۵ |۴۶ دقیقه | کمدی , خانوادگی
سه جوان لیسانسه که هر یک مشکلاتی دارند. یکی فکر مهاجرت در سر دارد و یکی دنبال تشکیل زندگی و دیگری هم دنبال مسکن. مازیار رحمتی (امیر کاظمی) در یک ... خانواده از هم پاشیده زندگی می‌کند و پدر او معتاد است و خودش در فکر مهاجرت است که متوجه بیماری سرطانش می‌شود. حبیب نقوی (هوتن شکیبا) فردی پولدار است که به شدت علاقه به ازدواج دارد ولی به علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته همسری انتخاب کند. مسعود شریفیان (امیرحسین رستمی) در آستانه ازدواج هم مقداری پول برای مسکن احتیاج دارد و جویای کار است.
بیشتر
قسمت یکم
42 دقیقه
قسمت دوم
41 دقیقه
قسمت سوم
41 دقیقه
قسمت چهارم
41 دقیقه
قسمت پنجم
41 دقیقه
قسمت ششم
35 دقیقه
قسمت هفتم
43 دقیقه
قسمت هشتم
41 دقیقه
قسمت نهم
42 دقیقه
قسمت دهم
43 دقیقه
قسمت یازدهم
39 دقیقه
قسمت دوازدهم
41 دقیقه
قسمت سیزدهم
42 دقیقه
قسمت چهاردهم
42 دقیقه
قسمت پانزدهم
44 دقیقه
قسمت شانزدهم
43 دقیقه
قسمت هفدهم
43 دقیقه
قسمت هجدهم
43 دقیقه
قسمت نوزدهم
42 دقیقه
قسمت بیستم
45 دقیقه
قسمت بیست و یکم
43 دقیقه
قسمت بیست و دوم
45 دقیقه
قسمت بیست و سوم
46 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
48 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
43 دقیقه
قسمت بیست و ششم
42 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
43 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
42 دقیقه
قسمت بیست و نهم
43 دقیقه
قسمت سی ام
43 دقیقه
قسمت سی و یکم
42 دقیقه
قسمت سی و دوم
39 دقیقه
قسمت سی و سوم
41 دقیقه
قسمت سی و چهارم
40 دقیقه
قسمت سی و پنجم
49 دقیقه
قسمت سی و ششم
41 دقیقه
قسمت سی و هفتم
47 دقیقه
قسمت سی و هشتم
47 دقیقه
قسمت سی و نهم
46 دقیقه
قسمت چهلم
44 دقیقه
قسمت پایانی
55 دقیقه
Watch With Subtitles