آخرین بار کی سحر را دیدی؟

زیرنویس‌ها: انگلیسی , آلمانی , عربی
۱۳۹۳ |۱۰۶ دقیقه | پرحادثه , معمایی | 5.0
دختری به نام «سحر» که از خانواده ای حاشیه نشین و سطح پایین در تهران است، یک شب به خانه بازنمی گردد. مادرش در پی او به کلانتری می رود و ناپدید شدن ... او را گزارش می دهد. در همان روز جسد دختری که مشخصاتش با مشخصات سحر شباهت دارد، پیدا می شود. پدر و مادر سحر برای شناسایی جسد فرا خوانده می شوند اما مشخص می شود که جنازه متعلق به فرد دیگری است. «سرگرد سعید» که مسئول پرونده دختر مقتول است، پرونده گم شدن سحر را نیز برعهده می گیرد.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره آخرین بار کی سحر را دیدی؟
دختری به نام «سحر» که از خانواده ای حاشیه نشین و سطح پایین در تهران است، یک شب به خانه بازنمی گردد. مادرش در پی او به کلانتری می رود و ناپدید شدن او را گزارش می دهد. در همان روز جسد دختری که مشخصاتش با مشخصات سحر شباهت دارد، پیدا می شود. پدر و مادر سحر برای شناسایی جسد فرا خوانده می شوند اما مشخص می شود که جنازه متعلق به فرد دیگری است. «سرگرد سعید» که مسئول پرونده دختر مقتول است، پرونده گم شدن سحر را نیز برعهده می گیرد.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles