عاشق‌ها ایستاده می‌میرند

۱۳۹۲ |۶۷ دقیقه | درام | 4.4
رضا یک خبرنگار آزاد است که به طور اتفاقی سرنخ هایی از هیوا سرباز عراقی پیدا می کند که سال ها پیش رضا را در شرایط سخت جنگی نجات داده است. او برای ... جواب به مسائلی که سال هاست از اطرافیانش پنهان کرده عازم عراق می شود....
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره عاشق‌ها ایستاده می‌میرند
رضا یک خبرنگار آزاد است که به طور اتفاقی سرنخ هایی از هیوا سرباز عراقی پیدا می کند که سال ها پیش رضا را در شرایط سخت جنگی نجات داده است. او برای جواب به مسائلی که سال هاست از اطرافیانش پنهان کرده عازم عراق می شود....
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles