پاشنه طلا

۱۳۵۳ |۹۹ دقیقه | پرحادثه , کمدی , عاشقانه | 4.8
اضافه به لیست تماشا
تماشای فیلم
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید
Start Watching For Free Watch for free
without subtitles.
گزارش یک مشکل
مهدی پس از آشنائی با شیرین به او کمک می‌کند تا عطا را که پدر او را به قتل رسانده و با اسناد جعلی درصدد تصاحب کاباره ای است که به شیرین تعلق دارد، ... از سر راه او بردارد. برادرش محمود، که در رشته پزشکی تحصیل کرده‌است، به ایران بازمی‌گردد، و به دختر دایی اش هما که، از کودکی نزد آنها بزرگ شده، علاقمند می‌شود. آن دو تصمیم به ازدواج دارند. اما مادر مهدی با این استدلال که اول باید پسر بزرگش ازدواج کند با ازدواج محمود مخالفت می‌کند. مادر، بدون اطلاع از علاقه هما به محمود، او را به عنوان شریک زندگی مهدی انتخاب می‌کند. محمود و هما که ناامید شده‌اند از گفتن حقیقت خودداری می‌ورزند. در ماجرایی عطا به قتل می‌رسد و مهدی، که با او سابقه نزاع داشته، متهم و دستگیر می‌شود. در غیاب او محمود، در عالم بی‌خبری، از هما هتک حرمت می‌کند. با دستگیر شدن قاتل عطا مهدی آزاد می‌شود و پس از نزاع با محمود و اطلاع از علاقهٔ او به هما مراسم ازدواجشان را تدارک می‌بیند و خودش به سراغ شیرین می‌رود.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره پاشنه طلا
مهدی پس از آشنائی با شیرین به او کمک می‌کند تا عطا را که پدر او را به قتل رسانده و با اسناد جعلی درصدد تصاحب کاباره ای است که به شیرین تعلق دارد، از سر راه او بردارد. برادرش محمود، که در رشته پزشکی تحصیل کرده‌است، به ایران بازمی‌گردد، و به دختر دایی اش هما که، از کودکی نزد آنها بزرگ شده، علاقمند می‌شود. آن دو تصمیم به ازدواج دارند. اما مادر مهدی با این استدلال که اول باید پسر بزرگش ازدواج کند با ازدواج محمود مخالفت می‌کند. مادر، بدون اطلاع از علاقه هما به محمود، او را به عنوان شریک زندگی مهدی انتخاب می‌کند. محمود و هما که ناامید شده‌اند از گفتن حقیقت خودداری می‌ورزند. در ماجرایی عطا به قتل می‌رسد و مهدی، که با او سابقه نزاع داشته، متهم و دستگیر می‌شود. در غیاب او محمود، در عالم بی‌خبری، از هما هتک حرمت می‌کند. با دستگیر شدن قاتل عطا مهدی آزاد می‌شود و پس از نزاع با محمود و اطلاع از علاقهٔ او به هما مراسم ازدواجشان را تدارک می‌بیند و خودش به سراغ شیرین می‌رود.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles