ماهی‌ها در خاک می‌میرند

۱۳۵۵ |۱۱۲ دقیقه | درام , عاشقانه | 5.9
اضافه به لیست تماشا
تماشای فیلم
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید
Start Watching For Free Watch for free
without subtitles.
گزارش یک مشکل
رضا دانش آموز سال آخر دبیرستان به دختر متمولی به نام نسرین دل می بازد. رضا با پدرش سیدحسین خادم، كه رفتگر شهرداری است، در یك خانه ی اجاره ای ... زندگی می كنند. اكبر، دوست صمیمی رضا، پول تو جیبی رضا را تأمین و امكان دیدارهای رضا و نسرین را فراهم می كند. پدر نسرین مخالفت رفت و آمد دخترش با رضا است، و برادرزاده اش را برای ازدواج با نسرین در نظر گرفته است. رضا به سرطان خون مبتلا است، ‌و پدرش پس از اطلاع از بیماری پسرش این موضوع را از او پنهان می كند و می كوشد شرایطی فراهم كند كه رضا چند ماه آخر زندگی اش را با آرامش و شادی بگذراند. او برای رضا به خواستگاری می رود؛ اما پدر نسرین او را شماتت می كند. رضا پس از اطلاع از بیماری اش نسرین را از خود می راند تا او با پسر عمویش ازدواج كند.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره ماهی‌ها در خاک می‌میرند
رضا دانش آموز سال آخر دبیرستان به دختر متمولی به نام نسرین دل می بازد. رضا با پدرش سیدحسین خادم، كه رفتگر شهرداری است، در یك خانه ی اجاره ای زندگی می كنند. اكبر، دوست صمیمی رضا، پول تو جیبی رضا را تأمین و امكان دیدارهای رضا و نسرین را فراهم می كند. پدر نسرین مخالفت رفت و آمد دخترش با رضا است، و برادرزاده اش را برای ازدواج با نسرین در نظر گرفته است. رضا به سرطان خون مبتلا است، ‌و پدرش پس از اطلاع از بیماری پسرش این موضوع را از او پنهان می كند و می كوشد شرایطی فراهم كند كه رضا چند ماه آخر زندگی اش را با آرامش و شادی بگذراند. او برای رضا به خواستگاری می رود؛ اما پدر نسرین او را شماتت می كند. رضا پس از اطلاع از بیماری اش نسرین را از خود می راند تا او با پسر عمویش ازدواج كند.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles