مروارید سیاه

۱۳۷۲ |۸۹ دقیقه | پرحادثه | 6.4
یک دانشمند روسی قرار است با یک مأمور آمریکایی ملاقات کند و مسائلی را بررسی کنند که برای کشور ما اهمیت دارد و در این بین ماجراهایی رخ می دهد...
بازیگران
خلاصه داستان
درباره مروارید سیاه
یک دانشمند روسی قرار است با یک مأمور آمریکایی ملاقات کند و مسائلی را بررسی کنند که برای کشور ما اهمیت دارد و در این بین ماجراهایی رخ می دهد...
Trying to get Pregnant
بازیگران و عوامل
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles