آلونک

۱۳۴۶ |۶۹ دقیقه | ماجراجویی , جنایی | 5.4
اکبر در پی انتقام مرگ برادرش در جستجوی «مراد» به صحرا می زند و او را می یابد.او مراد را به همراه دستیارانش گرفتار می کند و به همسر مراد، «مریم» ... تجاوز می کند. مراد خود را می رهاند و یکایک متجاوزان را به قتل می رساند. او در پایان اگر چه بر آن ها پیروز شده اما عملاً می بیند که موجودی پوچ و بی حاصل شده است.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره آلونک
اکبر در پی انتقام مرگ برادرش در جستجوی «مراد» به صحرا می زند و او را می یابد.او مراد را به همراه دستیارانش گرفتار می کند و به همسر مراد، «مریم» تجاوز می کند. مراد خود را می رهاند و یکایک متجاوزان را به قتل می رساند. او در پایان اگر چه بر آن ها پیروز شده اما عملاً می بیند که موجودی پوچ و بی حاصل شده است.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles