مسلخ عشق

۱۳۷۸ |۹۰ دقیقه | درام
تریلر اضافه به لیست تماشا
تماشای فیلم
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید
Start Watching For Free Watch for free
without subtitles.
گزارش یک مشکل
داستان "مسلخ عشق" درباره جوانی به نام سپهر است كه ویژگی های اخلاقی، افكار و اندیشه هایش حاصل نگاهی مدرنیستی و شرایط خاص جامعه صنعتی است. سپهر با ... مقوله عشق مواجه می شود و همین مساله تغییراتی را در زندگی او به وجود می آورد كه منجر به تغییر دیدگاهش درباره زندگی و عشق و حیات می شود.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره مسلخ عشق
داستان "مسلخ عشق" درباره جوانی به نام سپهر است كه ویژگی های اخلاقی، افكار و اندیشه هایش حاصل نگاهی مدرنیستی و شرایط خاص جامعه صنعتی است. سپهر با مقوله عشق مواجه می شود و همین مساله تغییراتی را در زندگی او به وجود می آورد كه منجر به تغییر دیدگاهش درباره زندگی و عشق و حیات می شود.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles