The movie is currently not available.
Submit a request to get notified when this movie is added to IMVBox:

تپه عشق

۱۳۳۷ |۱۰۳ دقیقه | درام , عاشقانه
راننده ی تراکتور مزرعه ی مرد متمولی مورد توجه سه دختر خانواده است، اما او دختر بزرگ خانواده را دوست دارد. مرد جوان صدای خوشی دارد و به همین ... منظور تعلیم آواز می گیرد او بزودی بورسی به دست می آورد و روانه ی اروپا می شود. در همین حال پدر دخترها ورشکست شده و از شدت ناراحتی درمی گذرد، دخترها زندگی فقیرانه ای را شروع می کنند. جوان با دختر بزرگ خانواده مکاتبه می کند و سرانجام زمان سفر به پایان می رسد و آنها در تپه ی عشق یکدیگر را ملاقات می کنند.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره تپه عشق
راننده ی تراکتور مزرعه ی مرد متمولی مورد توجه سه دختر خانواده است، اما او دختر بزرگ خانواده را دوست دارد. مرد جوان صدای خوشی دارد و به همین منظور تعلیم آواز می گیرد او بزودی بورسی به دست می آورد و روانه ی اروپا می شود. در همین حال پدر دخترها ورشکست شده و از شدت ناراحتی درمی گذرد، دخترها زندگی فقیرانه ای را شروع می کنند. جوان با دختر بزرگ خانواده مکاتبه می کند و سرانجام زمان سفر به پایان می رسد و آنها در تپه ی عشق یکدیگر را ملاقات می کنند.
Watch With Subtitles