غزل

۱۳۵۴ |۱۰۲ دقیقه | درام , عاشقانه | 6.4
اضافه به لیست تماشا
تماشای فیلم
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید
Start Watching For Free Watch for free
without subtitles.
گزارش یک مشکل
دو برادر جنگلبان زندگی عادی خود را در خانه ای جنگلی در تنهایی میگذرانند ۔ یکی از شبها برادر بزرگتر زنی فاحشه به اسم "غزل " را به جنگل می آورد. دو ... برادر متدرجا" عاشق "غزل " می شوند ولی در پایان این "غزل " است که بخاطر عشق این دو برادر "عاشقانه"میمیرد۰
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره غزل
دو برادر جنگلبان زندگی عادی خود را در خانه ای جنگلی در تنهایی میگذرانند ۔ یکی از شبها برادر بزرگتر زنی فاحشه به اسم "غزل " را به جنگل می آورد. دو برادر متدرجا" عاشق "غزل " می شوند ولی در پایان این "غزل " است که بخاطر عشق این دو برادر "عاشقانه"میمیرد۰
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles