فوتبالیست‌ها

۱۳۷۹ |۹۶ دقیقه | درام | 1.0
حسن رفتاري پس از، از دست دادن پدر و مادر خود در زلزله رودبار در يك مغازه پنچرگيري مشغول به كار مي شود. حسن كه علاقه زيادي به فوتبال دارد توسط يكي ... از دوستان خود در جريان برگزاري مسابقات جهاني فوتبال كودكان بي سرپرست در سوئيس و عضويت تيم ايران در مسابقات قرار مي گيرد. او پس از اطلاع از مشكل قانوني خود در مورد حضور در تيم ملي با بكار بردن ترفندي موفق به كسب اجازه از خانم دكتر شكوهي نماينده بهزيستي مي شود. مسابقات برگزار مي شود و حسن كه با درخشش خود در بازي ها نامزد دريافت عنوان آقاي گل مسابقات شده بود، مورد حسادت خسرو ديگر بازيكن تيم قرار مي گيرد. حسن كه در جريان مشكل مالي خسرو و بيماري پدر او قرار گرفته است با فداكاري خود را كنار كشيده و جوايز مربوطه به خسرو تعلق مي گيرد.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره فوتبالیست‌ها
حسن رفتاري پس از، از دست دادن پدر و مادر خود در زلزله رودبار در يك مغازه پنچرگيري مشغول به كار مي شود. حسن كه علاقه زيادي به فوتبال دارد توسط يكي از دوستان خود در جريان برگزاري مسابقات جهاني فوتبال كودكان بي سرپرست در سوئيس و عضويت تيم ايران در مسابقات قرار مي گيرد. او پس از اطلاع از مشكل قانوني خود در مورد حضور در تيم ملي با بكار بردن ترفندي موفق به كسب اجازه از خانم دكتر شكوهي نماينده بهزيستي مي شود. مسابقات برگزار مي شود و حسن كه با درخشش خود در بازي ها نامزد دريافت عنوان آقاي گل مسابقات شده بود، مورد حسادت خسرو ديگر بازيكن تيم قرار مي گيرد. حسن كه در جريان مشكل مالي خسرو و بيماري پدر او قرار گرفته است با فداكاري خود را كنار كشيده و جوايز مربوطه به خسرو تعلق مي گيرد.
Trying to get Pregnant
بازیگران و عوامل
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles