مرد صحرا

۱۳۴۶ |۹۳ دقیقه | درام
کارگر جوان روستایی معدن در اثر انفجار بینایی خود را از دست داده است. خلیل که خود قبلا کارگر معدن بوده و اکنون در پایتخت به سر می‌برد در تلاش است ... تا هزینه درمان چشم دوستش و مراسم ازدواج او با دختری که دوست دارد را تهیه کند و…
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره مرد صحرا
کارگر جوان روستایی معدن در اثر انفجار بینایی خود را از دست داده است. خلیل که خود قبلا کارگر معدن بوده و اکنون در پایتخت به سر می‌برد در تلاش است تا هزینه درمان چشم دوستش و مراسم ازدواج او با دختری که دوست دارد را تهیه کند و…
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles