پروانه ای در باد

زیرنویس‌ها: انگلیسی , آلمانی , عربی
۱۳۸۲ |۹۷ دقیقه | درام , عاشقانه | 6.5
آیدا پس از ده سال حبس، عفو می شود و به سراغ پدرش می رود تا تنها دخترش سحر را كه پیش اوست ببیند، اما پدرش می گوید كه
بازیگران
خلاصه داستان
درباره پروانه ای در باد
آیدا پس از ده سال حبس، عفو می شود و به سراغ پدرش می رود تا تنها دخترش سحر را كه پیش اوست ببیند، اما پدرش می گوید كه
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles