مامان بهروز من رو زد

۱۳۸۸ |۷۹ دقیقه | خانوادگی | 5.0
بهروز كودكی 11 ساله است كه در كلاس پنجم درس می خواند و در خانواده ای فقیر در همدان زندگی می كند كه پدرش بناست و مادرش در خانه كار می كند. بهروز در ... حسرت داشتن دوچرخه است كه صبح ها زودتر به مدرسه برسد ولی خانواده اش توانایی خرید آن را ندارند. بهروز به قدری شیطنت و مردم آزاری می كند كه پدرش همیشه از دستش شاكی است و حتی یك بار به خاطر دردسرهایی كه درست می كند او را در انباری زندانی می كند ولی رفتار بهروز تغییر نمی كند. ...
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره مامان بهروز من رو زد
بهروز كودكی 11 ساله است كه در كلاس پنجم درس می خواند و در خانواده ای فقیر در همدان زندگی می كند كه پدرش بناست و مادرش در خانه كار می كند. بهروز در حسرت داشتن دوچرخه است كه صبح ها زودتر به مدرسه برسد ولی خانواده اش توانایی خرید آن را ندارند. بهروز به قدری شیطنت و مردم آزاری می كند كه پدرش همیشه از دستش شاكی است و حتی یك بار به خاطر دردسرهایی كه درست می كند او را در انباری زندانی می كند ولی رفتار بهروز تغییر نمی كند. ...
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles