Do you need English Subtitles?برای تماشای فیلم به زیرنویس انگلیسی نیاز دارید؟ YesNo

Would you like to rate this movie?

Become a Free Member and enjoy:

FREE
Watch over 1000
Iranian Movies for Free
Create wish list
Rate Movies and TV Series
Invite Friends
Newsletter
(don’t worry, no spam)
Exclusive & Special Offers
or

Already a member? Log in here

x

Turtles Can Fly - Lakposhtha Parvaz Mikonand - لاک پشت ها هم پرواز می کنند

closed caption image Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Add Password and become a Free member
Access over 1000 Free Iranian movies
Be the first to know when new movies are added
 Watch Trailer

Turtles Can Fly - Lakposhtha Parvaz Mikonand - لاک پشت ها هم پرواز می کنند


Turtles Can Fly - Lakposhtha Parvaz Mikonand - لاک پشت ها هم پرواز می کنند
User Rating
Share

'Turtles Can Fly' is set in Ghobadi's native Kurdistan on the eve of the American invasion of Iraq. Thirteen-year-old Soran (Soran Ebrahim) is known as 'Satellite,' for his installation of dishes and antennae for local villages looking for news of Saddam. He is the dynamic leader of the children, organizing the dangerous but necessary sweeping and clearing of the minefields. He then arranges trade-ins for the unexploded mines. The industrious Satellite falls for an unlikely orphan (Avaz Latif), a sad-faced girl traveling with her brother Henkov (Hirsh Feyssal), who appears to have the gift of clairvoyance. The siblings are care-taking a three-year-old, whose connection to the pair is discovered as harsh truths are unveiled...

The outbreak of the US-Iraq war is in just a few days and the people of Iraq are desperately searching for the latest news. Satellite, a young passionate teenager persuades the older people of the village to install a satellite there. He also leads the children of the village for clearing the minefields. Satellite sells the debris of the mines and makes a living for himself and the kids. He also watches out Agrin and her disabled brother Hengov and their blind kid they have.Despite the misbehaviors of Hengov, Satellite tries his best in order to get closer to them because of his love for Agrin. Later the blind kid walks through the minefield and Satellite risks his life to save him. He gets wounded but he manages to save the kid. Hengov tells his groupmates that there soon will be an attack, so Satellite gathers up all the people of the village before the attack starts; but upon the arrival of the soldiers, everything changes. Agrin tries to get rid of her bastard child but Hengov prevents her. Later when the children are heaving some military equipment, an explosion occurs and although no one gets hurt, they scatter around. Agrin has no hope for the future so she commits suicide and Hengov accompanies the soldiers towards an unknown destination.

چند روز مانده به شروع جنگ آمریکا و عراق، مردم سرگردان عراق به دنبال دریافت جدیدترین اخبار جنگ هستند...
ستلایت نوجوان پرشر و شور، بزرگان روستا را متقاعد می کند تا ماهواره ای در آنجا نصب کند. او که بچه های روستا را تحت تأثیر نفوذ خود دارد، سرپرستی شان را در خنثی کردن زمین های مین گذاری شده به عهده دارد، ستلایت با فروش لاشه های مین ها به یک واسطه، منبع درآمدی کم و بیش قابل قبول برای بچه ها فراهم کرده است.
آگرین و برادر معلولش هنگاو که کودکی نابینا را نیز به همراه دارند، کانون توجه ستلایت هستند، ستلایت برغم بدقلقی های هنگاو، اما از آنجا که شیفته آگرین است، سعی می کند به هر ترتیبی خود را به آنها نزدیک کند. لذا یک بار وقتی کودک نابینا، بی خبر از همه جا وسط میدان مین میرود، ستلایت جان خودش را برای نجات او به خطر می اندازد و برغم جراحتی که برمی دارد اما موفق به نجات کودک نابینا میشود. پیش بینی هنگاو، در مورد حمله نظامی عن قریب، ستلایت را به تلاش واداشته و اهالی روستا را در موعد مقرر جمع و تمرکز می دهد. ورود نیروهای نظامی و کشورهای دیگر، شرایط گذشته را تغییر میدهد. اگرین به دنبال فرصتی برای رها شدن از وجود کودک حرامزاده اش است، اما هنگاو مانع اوست. بچه های دار و دسته ستلايت که مشغول تخليه وسایل نظامی هستند با هشدار به موقع هنگاو پراکنده میشوند و در نتیجه یکی از وسایل عمل نشده منفجر می شود، با این که صدمه ای به کسی نمیرسد، اما باعث از هم پاشیدن گروه ستلایت میشود. هاگرین که امید چندانی به آینده ندارد خودکشی میکند، هنگاو در میان نظامیان تازه وارد، رهسپار نقطه ای نامعلوم می شود.

CommentsSimilar Videos