The River's End - Gav Khuni - گاوخونی
 Watch Movie

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

The River's End - Gav Khuni - گاوخونی


The River's End - Gav Khuni - گاوخونی
Rating
6.4

A young man leaves his birthplace, Isfahan, to come to capital city ,Tehran, to forgot his childhood memories. He is the storyteller and he tarts revealing his dreams which have been started a few months after the death of his father. In these dreams father persuades him to go to the Gav Khuni Swamp.

A young guy travels to Tehran from his hometown Isfahan to forget all the memories of his childhood and teen years. He is in fact the narrator of the movie and narrates the dreams he had. His first dream is about an overnight walk with his dad, Golchin, and some other men alongside the Zayanderud shore. Hamid and Khashayar are his housemates. Khashayar is busy finishing his poetry book and Hamid is getting ready to marry. The narrator intends to write down his constant nightmares and the first memory he recalls is of his father’s. They used to go to the Zayanderud together and bathe there, his mother was worried that he could be seen by others while bathing there and it would damage their reputation, so she asked the dad to stop bathing there. But the father, who was the reputable tailor of the city, kept going there every morning. The narrator recalls dreaming about seeing his elementary school teacher Mr. Golchin during one of his walks but the next day the teacher does not remember seeing him. When the narrator’s dad dies in his tailor shop, he hits the road back to Isfahan to be in his funeral. While in Isfahan, he stays in his aunt’s house, and he feels that his cousin, who was in love with him since the early days of their childhood, behaves as though she is attracted to him. After he returns back to Tehran, he loses his job and despite his dad’s will, he travels back to Isfahan for his dad’s 40th day after death, and while he’s there, he marries his cousin. They travel to Tehran for honey moon and later he turns his dad’s tailor shop into a haberdashery. During one of the narrator’s dreams, he tells his wife that he is going on a trip and won’t return until he finds a proper job. His absence causes them to consider divorce. The narrator gets invited for his dad’s first anniversary, but he sees his dad in his house in Tehran, and one morning he decides to go to bathe but the narrator reminds him that he is in Tehran but his dad leaves heedlessly and in Laleh Zar of Tehran, he recalls his memories of the past and finds himself walking towards the Gavkhouni swamp with the narrator.

جوانی از زادگاهش اصفهان، به تهران پناه برده تا خاطرات دوران کودکی و نوجوانی را فراموش کند. او راوی فیلم است و خواب هایش را روایت می کند.خواب نخست راوی به یک گردش شبانه در ساحل زاینده رود همراه با پدر، گلچین و چند مرد دیگر بازمیگردد. در خانه ای که راوی زندگی می کند، خشایار و حمید نیز ساکن هستند، خشایار در تلاش است تا منظومه طولانی اش را به سرانجام برساند و حمید در تدارک ازدواج است. راوی که قصد یادداشت کابوس های مستمرش را دارد، نخستین خاطره ای که به ذهنش خطور میکند به پدرش باز میگردد. او عادت داشت تا هر روز صبح به همراه راوی برای آب تنی به زاینده رود برود، مادر به این دلیل که دیدن پدر در حال آب تنی در زاینده رود، ممکنست آبروی خانواده را به خطر بیاندازد، از او قول گرفته بود، که دست به چنین کاری نزند، اما پدر که خیاط سرشناس شهر بود هر روز صبح به بهانه حمام، این کار را می کرد. راوی به یاد می آورد که در یکی از گردش ها، معلم کلاس چهارم خود - آقای گلچین - را دیده است اما روز بعد در مدرسه، گلچین اورا به خاطر نمی آورد. مرگ پدر در مغازه خیاطی، انگیزه ای برای ترک تهران از سوی راوی می شود تا در مراسم ختم او حضور یابد. در سفر به اصفهان، خانواده عمه، پذیرای راوی می شوند و او احساس می کند که دختر عمه اش که از کودکی عاشقش بوده، به او توجه بیشری تری نشان میدهد. راوی پس از مراسم، و بازگشت به تهران، شغلش را از دست میدهد و برخلاف توصیه پدرش، برای شرکت در مراسم چهلم او بار دیگر عازم اصفهان می شود. در مدت اقامت تازه در اصفهان، شرایطی فراهم می شود تا او با دختر عمه اش ازدواج کند. آن دو برای ماه عسل به تهران سفر می کنند، امّا بعد مغازه خیاطی پدر را تبدیل به خرازی میکنند.راوی در پی یکی از خواب هایش به همسرش اطلاع میدهد که عازم سفر است و تا زمانی که شغل خوبی پیدا نکند بازنخواهد گشت. در غیبت راوی، مقدمات جدایی او از همسرش فراهم می شود. راوی برای مراسم سالگرد پدر دعوت می شود، اما پدر در خانه او در تهران است..یک روز صبح پدر تصمیم میگیرد برای آب تنی بیرون برود. راوی مرتباً تأکید میکند که این جا تهران است اما پدر بی اعتنا در لاله زار تهران، خاطره گذشته را به یاد می آورد و خود را با راوی در گاوخونی می یابد.راوی آرام به سوی مرداب میرود.

Tags


iran proud