Get notified when the subtitle is added to this movie

Request Subtitle

Thank you

You'll receive an email when the subtitle is added to this movie

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Siavash - Siyavash - سیاوش

Siavash - Siyavash - سیاوش

Subtitles: English and +20 more languages


Siavash - Siyavash - سیاوش
Rating
3.8

Siavash is a young man who is a musician of a pop band, sixteen years has passed since his father's martyrdom, and his mother married another man. At this time he is informed that his father is alive and will come back home

Siavash is a young man who is a musician of a pop band, sixteen years has passed ssince his father's martyrdom, and his mother married another man. At this time he is informed that his father is alive and will come back home...

سیاوش امین، آهنگساز جوان و موفقی است که بین هم سن و سال هایش محبوبیت زیادی دارد با این حال اصلاً از موقعیت خود شادمان نیست، دل مشغولی هایش، مانع به آرامش رسیدن اوست. سیاوش با پدری که سال ها از او بی خبر است و مادری که بار دیگر ازدواج کرده، روحیه مناسبی ندارد او هنوز در خانه مادربزرگ تازه درگذشته اش، زندگی میکند. در همین احوال، بعد از اجرای کنسرتش با خبرنگار روزنامه زن مواجه می شود که هدیه تهرانی نام دارد و برای مصاحبه با او آمده است. جوانی به نام حمید مزاحم اوست و در برخورد با هدیه، دوربین عکاسی اش را شکسته و فرار میکند. این ملاقات و برخوردهای بعدی میان آن دو برای مصاحبه، ارتباط عمیق تری را بینشان موجب میشود. اما حمید که از دوران دانشگاه به هدیه علاقه داشته ، همواره در تعقیبش است تا او را آزار دهد و وقتی متوجه روابط هدیه با سیاوش می شود، هدیه را مورد ضرب و شتم قرار میدهد تا جایی که او در بیمارستان بستری می شود... در همین زمان سیاوش از طریق دوستش رامین مطلع می شود که پدر مفقودالاثرش از عراق برگشته و در حالی که همسرش با نامهربانی او را فراموش و ترک کرده، باور سیاوش نیز اینست که تاب دیدار پدر را بعد از شانزده سال دوری را ندارد. وقتی هدیه از بیمارستان مرخص می شود سیاوش به دیدارش میرود اما آن دو مورد هجوم حمید قرار میگیرند، این بارحمید است که در درگیری با سیاوش، به سختی کتک میخورد. سیاوش به پاسگاه جلب می شود، امّا دوست سیاوش، حمید، مرد آزاده ای را که سیاوش تصور می کند پدر اوست، به پاسگاه می آورد. مرد آزاده، خود را دوست پدر سیاوش معرفی میکند و خبر شهادت پدر او را در عراق می دهد. حضور مرد آزاده، مشکلات را مرتفع می کند. در حالی که سیاوش قلباً باورش اینست که مرد آزاده باید پدرش باشد، امّا پدر با توافقی با رامین، به طور جدی سعی میکند تا هویتش را پنهان کند، چون بزعم خود، قادر نیست فاصله عمیق بین خود و پسرش را از میان بردارد...