Pashmaloo - Pashmalu - پشمالو

Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Pashmaloo - Pashmalu - پشمالو


Pashmaloo - Pashmalu - پشمالو
Rating
8

دختری به نام نرگس علاقه ی مفروطی به سگش پاپی دارد. میرزا و پسرش مجتبی قصاب با بودن سگ در محله مخالفند. انگشتر و تار مویی از مجتبی در اختیار یکی از جاهل های محل به نام هاشم است که هرگاه دست به آن می کشد مجتبی تبدیل به پاپی می شود. روزی نرگس پاپی را به خانه می برد، و تبدیل به مجتبی می شود، و روزی که مجتبی در خانه است تبدیل به پاپی می شود . از یک سو میرزا از حضور پاپی در خانه اش دل خور است و از سوی دیگر مجتبی از این که تبدیل به پاپی می شود به تنگ آمده است، و می کوشد با رساندن خود به هاشم انگشتر وتار مو را به دست بیاورد. او عاقبت به کمک برادر کوچکش موفق به ربودن انگشتر وتار مو می شود ، و پس از آن با نرگس ازدواج می کند.

Tags


iran proud