Marriage Quiz - Mosabegheye Ezdevaj - مسابقه ازدواج

Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Marriage Quiz - Mosabegheye Ezdevaj - مسابقه ازدواج


Marriage Quiz - Mosabegheye Ezdevaj - مسابقه ازدواج
Rating
8

قرار است شعبه جدید یک شرکت در کیش راه اندازی شود اما برای راه اندازی این شرکت به یک مدیر عامل نیاز دارند مدیر عاملی که در بین کارمندان نمونه و تک است.که شرط انتخابش ازدواج است.به همین دلیل در بین کارمندان برای ازدواج یک رقابت شدیدی افتاده است که بسیار جالب است…

Tags


iran proud