Love and Revenge - Eshgh va Entegham - عشق و انتقام

Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Love and Revenge - Eshgh va Entegham - عشق و انتقام


Love and Revenge - Eshgh va Entegham -  عشق و انتقام
Rating
8

مرد جوانی، آخرین بازمانده ی نسل خان، با همه توان در پی انتقام از ایل رقیب است، به همین منظور دختر رئیس ایل را می رباید، اما شیفته اش می گردد. در این حال فامیل دختر، در جستجوی او و درصدد قتل آخرین نسل بازمانده و اعاده ی حیثیت طایفه ی خویش هستند. اما سرانجام نیروی عشق دختر و پسر، دو ایل را پس از سال ها در کنار هم قرار می دهد

Tags


iran proud