Will | Khastan (خواستن) IMVBox

2011 |78 min | Drama | 6.9
ستاره دختری فقیر است که با مادرش زندگی می کند. او هم درس می خواند، هم کار می کند تا مادر پیرش بیش از حد توانش کار نکند. اما درست روزی که متوجه می ... شود دانشگاه قبول شده، اتفاقی ناگوار زندگی او و مادرش را به هم می ریزد.
MORE
Cast
Synopsis
About Will