Tears and Laughter | Ashk Ha va Khande Ha (اشک ها و خنده ها) IMVBox

1963 |98 min | Drama
Watch Later
The movie is currently not available.
Leave your email to get notified when this movie is added to IMVBox:
Report a Problem
جواد شادی که سرپرستی یک کاروان شادی را به عهده دارد، همسرش ستاره را به دلیل سبک سری و معاشرت با یک ولگرد به قتل می رساند و به حبس ابد محکوم می ... شود. او دخترش رویا را به مطربی دوره گرد به نام غلامحسین می سپارد. جواد پس از پانزده سال آزاد می شود و به زادگاهش رودبار بازمی گردد. غلامحسین که یک سال پس از حبس جواد رویا را به خانواده ای متمول سپرده نشانی امیر افضل را در اختیار جواد می گذارد. جواد نزد امیر افضل و همسرش می رود و در مقابل خوشبختی دخترش می پذیرد که از حق پدری خود صرف نظر کند. جواد درمی یابد که جمشید مهرداد، نامزد رویا، جوان بی کاره ای است که همسر و دو فرزند دارد. جواد امکانات ازدواج رویا با کامران، معلم موسیقی رویا، را فراهم می کند؛ اما رویا بر اثر سوء تفاهمی باعث رنجش خاطر جواد می شود و جواد در گمنامی به زندگی خود ادامه می دهد کامران حقیقت ماجرا را برای رویا بازگو می کند و آن دو جواد را می یابند و به خانه بازمی گردانند.دانلود فیلم اشک ها و خنده ها-جواد شادی که سرپرستی یک کاروان شادی را به عهده دارد، همسرش ستاره را به دلیل سبک سری و معاشرت با یک ولگرد به قتل می رساند و به حبس ابد محکوم می شود. او دخترش رویا را به مطربی دوره گرد به نام غلامحسین می سپارد. جواد پس از پانزده سال آزاد می شود و به زادگاهش رودبار بازمی گردد. غلامحسین که یک سال پس از حبس جواد رویا را به خانواده ای متمول سپرده نشانی امیر افضل را در اختیار جواد می گذارد. جواد نزد امیر افضل و همسرش می رود و در مقابل خوشبختی دخترش می پذیرد که از حق پدری خود صرف نظر کند. جواد درمی یابد که جمشید مهرداد، نامزد رویا، جوان بی کاره ای است که همسر و دو فرزند دارد. جواد امکانات ازدواج رویا با کامران، معلم موسیقی رویا، را فراهم می کند؛ اما رویا بر اثر سوء تفاهمی باعث رنجش خاطر جواد می شود و جواد در گمنامی به زندگی خود ادامه می دهد کامران حقیقت ماجرا را برای رویا بازگو می کند و آن دو جواد را می یابند و به خانه بازمی گردانند
MORE
Cast
Synopsis
About Tears and Laughter