Pool | Estakhr (استخر) IMVBox

2012 |90 min | Drama | 5.8
فروغ زن متمولی است که صاحب چند رستوران بوده و همین طبقه اقتصادی باعث میشود با مردی که ده سال از خودش کوچکتر است ازدواج کند. با ورود خواهر زاده ... فروغ به داستان اتفاقاتی می افتد که…
MORE
Cast
Synopsis
About Pool