Party | Parti (پارتی) English Subtitles - IMVBox

Subtitles: English
2000 |85 min | Drama | 6.1
امین حقی تصمیم دارد وصیت نامه برادر شهیدش حسین در روزنامه چاپ كند. مخالفین امین كه این اقدام او را به ضرر خود می بینند پس از تهدید و شكنجه طی ... توطئه ای او را به دادگاه احضار می كنند. همسر امین (نگار) به همراه چند تن از دوستان امین از جمله آزاد تصمیم به تهیه پول برای آزادی او می گیرند. اما موفق به فراهم آوردن پول نمی شوند. آن ها سرانجام با تصمیم آزاد منزل مسكونی خود را كه متعلق به خواهر امین است جهت تهیه منبع وثیقه اجاره می دهند امین كه بطور اتفاقی پس از آزادی در جریان اجاره منزل برای جشن پارتی قرار می گیرد آزاد را از منزل خود بیرون كرده و آزاد نیز تحت فشارهای روحی خودكشی می كند. امین پس از دستیابی به نامه آزاد كه خطاب به او نوشته بود در جریان ماجرا قرار می گیرد و می فهمد عمویش اكبر حقی كه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس درصدد بدست آوردن آراء بیشتر بوده، با فریفتن آزاد، متن وصیت نامه برادر امین (حسین) را بدست آورده و پس از متهم ساختن امین با دروغ پردازی نشر اكاذیب صاحب شهرت شده و امین نیز به یكسال حبس محكوم می شود. امین كه پس از آزادی از زندان تصمیم به ادامه فعالیت خود گرفته بود پس از تهدید توسط مخالفین كشته می شود.
MORE
Cast
Synopsis
About Party