No Star | Bi Setareh (بی‌ستاره) IMVBox

2008 |94 min | Comedy
احمدرضا در ایران عاشق دختری به نام ستاره می شود و با او ازدواج می کند.سپس برای کار به ژاپن می رود و در آنجا نیز با دختری دیگر ازدواج می کند! و صاحب ... یک دختر می شود. احمد رضا بعد از ۷ سال به ایران باز می گردد ...
MORE
Cast
Synopsis
About No Star