Brawl | Janjal (جنجال) IMVBox

1975 |93 min | Drama | 5.1
Watch Later
The movie is currently not available.
Leave your email to get notified when this movie is added to IMVBox:
Report a Problem
علي (رضا بيك ايمانوردي) جوان پولدار و عياشي است كه همسرش شيرين (سيمين غفاري) را رها مي كند، و به رغم اندرزهاي راننده اش عزت (سيدعلي ميري) با رقاصه ... اي به نام ساميه (نوري كسرائي) دوست مي شود، كه او را پاي ميز قمار مي كشاند، و در اندك مدتي ثروتش را به باد مي دهد. او به مرور از رفتار خود پشيمان مي شود، و مي كوشد به مردم كمك كند، و چون بدهكار است به پيشنهاد عزت در روزنامه اعلان مي دهد كه براي معالجه به اروپا رفته است. از طرف ديگر رضاقلي (رضا بيك ايمانوردي)، كه جواني شهرستاني و ساده دل است و به علي شباهت دارد، براي خريد وسايل مراسم ازدواجش به شهر مي رود و به جاي علي به اشتباه گرفته مي شود. علي كه در آسايشگاه رواني بستري است مي گريزد و رضاقلي در مدتي كه به جاي علي نقش بازي مي كرده مبلغي پول از زنهاي ثروتمند اخاذي كرده و علي با فروش لوازم منزلش بدهي هايش را مي پردازد. سرانجام او به كمك عزت، رضاقلي را از آسايشگاه خارج مي كند و به سراغ نامزدش گلنار (شادي آفرين) مي فرستد.
MORE
Cast
Synopsis
About Brawl