Leila Otadi
لیلا اوتادی

Leila Otadi

لیلا اوتادی
  • Actor
Born August 05, 1983
Leila Otadi ( لیلا اوتادی ) was born on 5 August 1983 in Tehran. She is an Iranian actress who began her career in 2003. Leila Otadi can speak Persian, Turkish and English.